Tag: rojava

27
Oct
2019
Posted in شعر

شعر و دلنوشته در موضوع روژاوا

چگونه باید بنویسم با این قلم کم رنگ از روژاوا (ڕۆژئاوا) در حالیکه دل خونین و پر درد است ٭٭٭٭…