Tag: iman_iranayande

15
Dec
2019
Posted in iran deadly protest

Yasin (Mojtaba) Ramezan Nezhad

Latest Reports on Murdered Cases in Iran Protests, November 2019 Full Name: Yasin (Mojtaba) Ramezan Nezhad Age: … Place: Tehran…

15
Dec
2019
Posted in iran deadly protest

Ismaeil Gholipour

Latest Reports on Murdered Cases in Iran Protests, November 2019 Full Name: Ismaeil Gholipour Age: … Place: Shahryar, Tehran Province…

15
Dec
2019
Posted in جان باختگان راه آزادی ایران

یاسین (مجتبی) رمضان نژاد

 یاسین (مجتبی) رمضان نژاد اهل کیاشهر گیلان و ساکن تهران بود. یاسین در تهران در طبقه دوم پشت پنجره نشسته…

15
Dec
2019
Posted in جان باختگان راه آزادی ایران

اسماعیل قلی پور

 ‏ اسماعیل قلی پور دارای یک دختر ۳ ساله، در جریان اعتراضات آبان ماه در شهرستان شهریار، واقع در غرب…

14
Dec
2019
Posted in iran deadly protest

Hassan Tavousi

Latest Reports on Murdered Cases in Iran Protests, November 2019 Full Name: Hassan Tavousi Age: … Place: Tehran Date: November…

14
Dec
2019
Posted in جان باختگان راه آزادی ایران

مجید هاشمی

 مجید هاشمی، پدر دو کودک خردسال، جوانی قشقایی بود که یکشنبه در شهر صدرا شیراز هدف گلوله قرار گرفت و…

13
Dec
2019
Posted in iran deadly protest

Mehrdad Moeinfar

Latest Reports on Murdered Cases in Iran Protests, November 2019 Full Name: Mehrdad Moeinfar Age: … Place: Shahryar City, Tehran…

13
Dec
2019
Posted in جان باختگان راه آزادی ایران

ساسان عیدیوندی

 ساسان عیدیوندی، آبان ۹۸ یزدانشهر، استان اصفهان توسط نیروهای پلیس به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی، راهت ادامه…

13
Dec
2019
Posted in جان باختگان راه آزادی ایران

مهرداد معین فر

 مهرداد معین فر در اعتراضات آبان در شهریار کشته شد. روحش شاد و یادش گرامی، راهت ادامه دارد هموطن

12
Dec
2019
Posted in جان باختگان راه آزادی ایران

ابراهیم مرادی

شهید ابراهیم مرادی اهل روستای صفی آباد، ساکن جوانرود آمده بود خرید کند، به دست نیروهای یگان ویژه به شهادت…

11
Dec
2019
Posted in جان باختگان راه آزادی ایران

رضا معظمی

 رضا معظمی گودرزی اهل لرستان، ساکن کرج اين جوان ۱۹ ساله ساکن کرج در مسیر بازگشت از سالن ورزش در…

11
Dec
2019
Posted in iran deadly protest

Arsham Ebrahimi

Latest Reports on Murdered Cases in Iran Protests, November 2019 Full Name: Arsham Ebrahimi Age: 21 years old Place: Isfahan…

11
Dec
2019
Posted in iran deadly protest

Milad Nozhehvard

Latest Reports on Murdered Cases in Iran Protests, November 2019 Full Name: Milad Nozhehvard Age: … Place: Fardis, Karaj, Alborz…

11
Dec
2019
Posted in جان باختگان راه آزادی ایران

میلاد نژه ورد

میلاد نژه ورد با اصابت گلوله یگان ویژه در فردیس کرج شهید شد. پیکر میلاد روز چهارشنبه ۲۹ آبان در…

11
Dec
2019
Posted in جان باختگان راه آزادی ایران

آرشام ابراهیمی

 آرشام ابراهیمی ۲۱ ساله توسط نیروهای یگان ویژه در اصفهان شهید شد. او در راه منزل، در تظاهرات ۲۵ آبان…

11
Dec
2019
Posted in یادداشت و تحلیل

اینترنت ماهواره ای

اما کوچکترین و قابل حمل ترین  نوع اینترنت ماهواره ای موجود از نوع بی جی آ اِن هست ک اگر…

11
Dec
2019
Posted in iran deadly protest

Reza Moazemi Goudarzi

Latest Reports on Murdered Cases in Iran Protests, November 2019 Full Name: Reza Moazemi Goudarzi Age: 19 Place: Karaj, Alborz…

10
Dec
2019
Posted in iran deadly protest

Navid Behboudi

Latest Reports on Murdered Cases in Iran Protests, November 2019 Full Name: Navid Behboudi Age: … Place: Shahr-e-Qods (Qaleh Hasan…