Tag: میانه

08
Nov
2019
Posted in اخبار ایران

گزارش سومین زلزله اینبار در ترکمانچای

شما در کجا زندگی میکنید؟ آیا زلزله را حس کردین؟ وضعیت خسارات چگونه هست ؟ #تبریز #میانه #آذربایجان #زلزله #زنجان…