Tag: مولانا

11
Aug
2019
Posted in خرافه زدایی

مولانا

کسی گفت که چیزی را از یاد برده ام. مولانا گفت: در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی…