Tag: مرگ بر دیکتاتور

17
Nov
2019
Posted in تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

اعتراضات در اصفهان ادامه دارد ، شعار مردم : مرگ بر دیکتاتور

‏⭕️ طبق گزارشات رسیده از ‎#اصفهان باوجود حضور گسترده ی نیروهای امنیتی حلقه های اولیه اعتراضات در چند نقطه از…