Tag: محرم

25
Jul
2020
Posted in یادداشت و تحلیل

یک پیشنهاد طنز: شیعیان را به برگزاری هر چه مفصل تر مراسم عزاداری محرم تشویق کنید.

این فرصت در تاریخ کمتر پیش می آید و باید نهایت استفاده را از آن کرد. تنها کاری که ما…