Tag: لردگان

05
Oct
2019
Posted in تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

امروز تجمع اعتراضی مردم خشمگین در شهرستان لردگان به درگیرشدن طرفین انجامید

امروز تجمع اعتراضی مردم خشمگین در شهرستان لردگان به درگیرشدن طرفین انجامید ارسال کننده ویدئو از لردگان، نوشته که مردم…