Tag: عراق

03
Nov
2019
Posted in اخبار

تا یک قدمی تسخیر لانه جاسوسی و ترویستی جمهوری اسلامی در عراق

جوانان عراق ک از مداخلات و دست درازی های جمهوری اسلامی در عراق خسته شده اند،پرچم کشورشان را بر لانه…

02
Oct
2019
Posted in اخبار

خبر فوری

فوری اینترنت بغداد قطع شده در نجف حکومت نظامی برقرار شده مردم عراق علیه حکومت ایران شعار میدهند طبق آمار…