Tag: سیستان

31
Aug
2019
Posted in بازداشتها و احکام قضایی

احضار و بازجویی از طلبه ۱۳ ساله اهل سنت در اداره اطلاعات راسک

یک طلبه نوجوان اهل سنت در شهرستان راسک به نام اسماعیل حسین زئی، روز جاری به اداره اطلاعات این شهر…