Tag: سیتان و بلوچستان

02
May
2019
Posted in بازداشتها و احکام قضایی

بازداشت ده ها شهروند در جالق

ده‌ها تن از شهروندان اهل شهر جالق واقع در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و…