Tag: زن

06
Sep
2020
Posted in یادداشت و تحلیل

اگر به نزدیکان شما تجاوز شود چه میکنید؟

وقتی ما از سنگسار و این جور قوانین اسلامی انتقاد ميکنيم، نوابغ اسلامی ميگویند، خوب شما اگر کسی به نزديکانتان…

23
Jul
2020
Posted in نقض حقوق بشر در ایران

حقوق یک سوم قانون کار، قبل از آمدن عکس قدی بفرست

تفاوت دستمزد زن و مرد مخصوصاً در بخش‌های خصوصی از جمله تبعیضات جنسیتی در حوزه زنان است که اغلب زنان…