Tag: زنبور

12
Apr
2020
Posted in خرافه زدایی

آیا می دانستید از دید شیعه، علی بن ابی طالب زنبور بوده است ؟

آیا می دانستید از دید شیعه، علی بن ابی طالب زنبور بوده است ؟ ?? الله، علی را زنبور قرار…