Tag: روشنفکری

04
May
2020
Posted in یادداشت و تحلیل

ویژگی‌هایی برای روشنفکران

طبق تعاریف غربی می‌توان این ویژگی‌ها را برای روشنفکران برشمرد: روشنفکران کسانی هستند که مناسبات موجود را نقد می‌کنند، از چارچوب‌های…