Tag: داستان

11
Nov
2019
Posted in داستان کوتاه

روایتی از زندانهای جمهوری اسلامی

مقرراتي در سطح بند وجود داشت كه زنداني مكلف به رعايت آن بود. تخطي از هر يك از آنها عواقبي…