Tag: خیام

19
May
2021
Posted in شعر

روز بزرگداشت خیام به نام خدایی که در همین نزدیکی هاست

امروز 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری؛ ریاضی دان، حکیم، منجم، دانشمند و شاعر سده ششم هجری قمری است….