بازداشت

اخبار ایران

یک شهروند اهل ارومیە کە هفتە گذشتە در حین بازداشت از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلولە قرار گرفتە بود بە دلیل شدت جراحات واردە جان سپرد.

روز شنبە ١٧ خرداد ٩٩ (٦ ژوئن ٢٠٢٠)، شهرام مصطفی پور، شهروند اهل ارومیە کە هفتە گذشتە در حین بازداشت از سوی نیروهای امنیتی مورد

بیشتر بخوانید
اخبار ایران

آرش شعاع شرق مقابل خانه‌اش در ترکیه ربوده و بعد از ۲۵ روز به زندانی در ایران منتقل شد

هشدار سازمان گزارش‌گران بدون مرز از وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه «سازمان گزارش‌گران بدون مرز» در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه

بیشتر بخوانید