Tag: اقلیت‌ها

11
Apr
2020
Posted in نقض حقوق بشر در ایران

سکوت جامعه در برابر ستم به اقلیت‌ها، به حکومت جسارت بیشتری می‌بخشد

یکی از وظایف حکومت‌های مدرن، هموار کردن شرایط فعالیت اجتماعی و سیاسی برای انواع اقلیت‌ها است. حتی وجود اکثریتِ مخالف…