Previous
Next

تجمع در دانشگاه امیرکبیر تهران: برخورد نیروهای بسیج و حراست با دانشجویان + تصاویر و ویدئوها

گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران در اعتراض به مرگ مهسا امینی تظاهرات کردند. معترضان شعار می‌دهند: «از کردستان تا تهران،‌ ستم علیه زنان»،‌ «کشتن برای روسری تا کی

...بیشتر بخوانید

تهران هم بپاخواست/واژگون کردن خودرو پلیس/میدان ولیعصر غوغا شده/شجاعت مردم تحسین‌برانگیز است!

واژگون کردن خودروی پلیس رژیم تهران – ۲۸ شهریورماه میدان ولیعصر تهران ۲۸ شهریورماه شجاعت مردم تحسین‌برانگیز است؛ ظلم پایدار نمی‌ماند مهسا_امینی مهساامینی   

...بیشتر بخوانید

سنندج یکشنبه ۲۷ شهریور زنان روسری‌های خود را برداشته و شعار می‌دهند مرگ بر خامنه‌ای

شامگاه یک‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، زنی بدون روسری در اعتراضات به قتل #مهسا_امینی در سنندج علامت پیروزی را نشان می‌دهد. آتش زدن موتورهای یگان ویژه سنندج امشب یکشنبه/ یروهای جمهوری‌اسلامی

...بیشتر بخوانید

تجمع در دانشگاه امیرکبیر تهران: برخورد نیروهای بسیج و حراست با دانشجویان + تصاویر و ویدئوها

گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران در اعتراض به مرگ مهسا امینی تظاهرات کردند. معترضان شعار می‌دهند: «از کردستان تا تهران،‌ ستم علیه زنان»،‌ «کشتن برای روسری تا کی

...بیشتر بخوانید

تهران هم بپاخواست/واژگون کردن خودرو پلیس/میدان ولیعصر غوغا شده/شجاعت مردم تحسین‌برانگیز است!

واژگون کردن خودروی پلیس رژیم تهران – ۲۸ شهریورماه میدان ولیعصر تهران ۲۸ شهریورماه شجاعت مردم تحسین‌برانگیز است؛ ظلم پایدار نمی‌ماند مهسا_امینی مهساامینی   

...بیشتر بخوانید

سنندج یکشنبه ۲۷ شهریور زنان روسری‌های خود را برداشته و شعار می‌دهند مرگ بر خامنه‌ای

شامگاه یک‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، زنی بدون روسری در اعتراضات به قتل #مهسا_امینی در سنندج علامت پیروزی را نشان می‌دهد. آتش زدن موتورهای یگان ویژه سنندج امشب یکشنبه/ یروهای جمهوری‌اسلامی

...بیشتر بخوانید