Previous
Next

حضور قابل توجه نیروهای س.پ در مرزهای اقلیم کُردستان با پشتیبانی تسلیحات سنگین

🔳 حضور قابل توجه نیروهای س.پ در مرزهای اقلیم کُردستان با پشتیبانی تسلیحات سنگین هه‌نگاو: یک‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شمار زیادی از

...بیشتر بخوانید

اندیشکده آمریکایی:
ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است

اندیشکده آمریکایی:ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» می‌گوید تقاضای رژیم ایران مبنی بر اینکه قدرت‌های جهانی از ادامه تحقیق درباره فعالیت‌های اتمی مشکوک

...بیشتر بخوانید

حضور قابل توجه نیروهای س.پ در مرزهای اقلیم کُردستان با پشتیبانی تسلیحات سنگین

🔳 حضور قابل توجه نیروهای س.پ در مرزهای اقلیم کُردستان با پشتیبانی تسلیحات سنگین هه‌نگاو: یک‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شمار زیادی از

...بیشتر بخوانید

اندیشکده آمریکایی:
ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است

اندیشکده آمریکایی:ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» می‌گوید تقاضای رژیم ایران مبنی بر اینکه قدرت‌های جهانی از ادامه تحقیق درباره فعالیت‌های اتمی مشکوک

...بیشتر بخوانید