Previous
Next

توییت « شاهزاده رضا پهلوی» در باره قتل و تجاوز زنده یاد «نیکا شاکرمی» توسط جمهوری اسلامی

‏قتل وحشیانه دختر دیگر ایران، ⁧‫#نیکاشاکرمی‬⁩، و فشار بی‌شرمانه بر خانواده او، قلب همه هم‌میهنان را به درد آورده و بر عزم ما برای پایان دادن به این رژیم جنایتکار

...بیشتر بخوانید

از شرکت فیلترینگ اینترنت « سحاب پرداز » بگم براتون که در بی شرفی و رذالت « ابراروان» رو گذاشته تو جیبش!

پشت پرده سحاب پرداز رو بگم براتون، ‏من خبر نداشتم که اینا چکاری انجام می‌دن، توی مدتی که توی ایران دنبال کار می‌گشتم با اینا هم مصاحبه شدم، صرفا کنجکاو

...بیشتر بخوانید

توییت « شاهزاده رضا پهلوی» در باره قتل و تجاوز زنده یاد «نیکا شاکرمی» توسط جمهوری اسلامی

‏قتل وحشیانه دختر دیگر ایران، ⁧‫#نیکاشاکرمی‬⁩، و فشار بی‌شرمانه بر خانواده او، قلب همه هم‌میهنان را به درد آورده و بر عزم ما برای پایان دادن به این رژیم جنایتکار

...بیشتر بخوانید

از شرکت فیلترینگ اینترنت « سحاب پرداز » بگم براتون که در بی شرفی و رذالت « ابراروان» رو گذاشته تو جیبش!

پشت پرده سحاب پرداز رو بگم براتون، ‏من خبر نداشتم که اینا چکاری انجام می‌دن، توی مدتی که توی ایران دنبال کار می‌گشتم با اینا هم مصاحبه شدم، صرفا کنجکاو

...بیشتر بخوانید