12
Jun
2016
Posted in سیاسی

جسد کولبر کرد پس از ماه‌ها از برف بیرون کشیده شد

جسد یک کولبر کرد در ارتفاعات مرزی شهرستان ارومیه و در محلی موسوم به “چهل میر شهیدان” کشف شد. این…

12
Jun
2016
Posted in سیاسی

ارزو را به گورر خواهی برد دیکتاتور

  #iman_iranayande

09
May
2016
Posted in زندانیان سیاسی

مدیرمسئول روزنامه قانون به علت انتشار مطلبی درباره وضعیت یکی از زندان‌های تهران «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته است.

همچنان مطبوعات تا صدایشان در می آید صدایشان را میبرند این بار اما از یک واقعیت گفتند از واقعیتی که…