Category: خرافه زدایی

 

 

02
Jan
2021
Posted in خرافه زدایی

قرآن، کتاب معجزه؟فحاشی الله در قرآن

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

20
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

تحدی نقد خرافات قرآن و اسلام / قوانین فوق پیشرفته بیمه در اسلام

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

20
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

نقد خرافات قرآن / حشریت در سوره حشر

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

18
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

الاعراف ۵۸ تا ۶۷ / آیا خدا باغبان است ؟

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

18
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

مناظره جنجالی با دکتر روانشناس / با اشعار مولانا چه میشود ساخت؟

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

17
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

قرآن در سوره انسان میفرماید: خدا در بهشت حمال مسلمانان است

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

17
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

در ایران به لطف اصلاحات گام‌به‌گام، ۴ عضو خانواده افکاری در بازداشت‌اند!

ماموران اطلاعات حسین و حمید افکاری پدر و برادر جاویدنام نوید افکاری را صبح امروز از کنار مزار نوید در…

16
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

آیا حضرت محمد همجنس گرا بود؟ دحیه کل دوست پسر محمد بود؟

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

16
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

سوره آل عمران

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

15
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

معجزه کشف آسپرین بچه از آیات الهی قرآن کریم

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

14
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

تحدی – اثبات خدا با علت و معلول / قبله کدام طرف است؟

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

14
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

معجزه جنجالی غسل فاطمه ص

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

14
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

معجزات یا لجن پراکنی؟ نقد قرآن سوره مائده آیه ۳ تا ۵

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

13
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

چگونگی انسان خدا را آفرید؟

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

12
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

تناسخ و خرافات مدرن

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

12
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

ارسلان رضایی مدیر کانال تلگرامی خرافاتکده در ترکیه به دست سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ترور شد!

ارسلان رضایی مدیر کانال تلگرامی خرافاتکده با ضربات چاقو در ترکیه ترور شد! کانال تلگرامی “سپاه سایبری پاسداران” وابسته به…

12
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

قطعا حضرت محمد یک انسان بسیار زیرک و باهوش بود/ ایدئولوژی اسلام

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…

11
Dec
2020
Posted in خرافه زدایی

نقد خرافات قرآن / ارتباط موسی با فرازمینی ها و اهرام مصر

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…