Category: خرافه زدایی

 

 

05
May
2021
Posted in خرافه زدایی

یک احمق تحصیل کرده از یک احمق بیسواد احمق‌تر است

کسی که طعم زبان عسل نمی فهمد توهرچه هم بخوانی غزل ؛ نمی فهمد حکایتِ نرود میخ آهنی درسنگ مخوان که سنگ ضرب…

05
Mar
2021
Posted in خرافه زدایی

معجزات علمی نماز شب برای اروپائیان

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

04
Mar
2021
Posted in خرافه زدایی

معجزه کاملا علمی شق کردن حضرت محمد(ص)

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

02
Mar
2021
Posted in خرافه زدایی

سه پسر امام علی : عمر ، عثمان و ابوبکر

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

02
Mar
2021
Posted in خرافه زدایی

مناظره جنجالی با شیعه ای که قرآن را قبول ندارد

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

06
Feb
2021
Posted in خرافه زدایی

دویچه وله (آلمان): مذهب در خاور میانه رو به نابودی است

 سرخط این نتایج به فارسی در زیر مجموعه نظر سنجی “بارومتر عرب” (همکاری بین دانشگاههای پرینستون و میشیگان) پس از…

03
Feb
2021
Posted in خرافه زدایی

راهکار بسیار مفید قرآن برای سقوط جمهوری اسلامی و آخوند در ایران

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

02
Feb
2021
Posted in خرافه زدایی

سوال:خداوند دارای جسم است؟ پاسخ قرآن: بله خداوند ماده و طبیعه است و ماوراالطبیعه نیست

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

02
Feb
2021
Posted in خرافه زدایی

تنها مذهب است که خرد را زائل کرده که آدمی را وادار به عشق و تنفر از یک دیوار میکند

مذهبی با دیوار راز و نیاز میکند و مذهب دیگربه دیوار سنگ میزند دراورشلیم دیواری هست باستانی که یهودیان اعتقاد…

02
Feb
2021
Posted in خرافه زدایی

بهترین راه رسیدن به بهشت چیست؟ آخوند را به بهشت راه نمیدهند؟

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

01
Feb
2021
Posted in خرافه زدایی

آیا جهان ما آغازی داشته است؟ پروفسور الکساندر ویلنکین / ویدئو

در این ویدئو پروفسور الکساندر ویلنکین درباره سؤالات بنیادی بشر صحبت می‌کند. آیا پیش از بیگ‌بنگ چیزی وجود داشته است؟…

01
Feb
2021
Posted in خرافه زدایی

مناظره / انسان خدا باور انسان سالمی نیست

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

01
Feb
2021
Posted in خرافه زدایی

معجزات علمی قرآن. خدا بهشت فروشی میکند . #پارسا_ایرانی​

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

28
Jan
2021
Posted in خرافه زدایی

آیا خدا خالق شیطان است؟ معجزه قرآن​

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

11
Jan
2021
Posted in خرافه زدایی

قرآن کلام خدا است یا کلام محمد؟

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

11
Jan
2021
Posted in خرافه زدایی

https://youtu.be/NJ9edKPQnvM

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

10
Jan
2021
Posted in خرافه زدایی

آیات شیطانی حقوق زن و برده داری در قرآن

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی…

07
Jan
2021
Posted in خرافه زدایی

#فحاشی و #دستور #کشتار #یهودیان و #مسیحیان در قرآن #پارسا_ایرانی

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت…