Category: نقض حقوق بشر در ایران

نقض حقوق بشر در ایران

یازدهمین روز تحصن یکنفره سها مرتضایی دانشجوی «ستاره دار» دانشگاه تهران در محوطه‌ی این دانشگاه

یازدهمین روز تحصن یکنفره سها مرتضایی دانشجوی «ستاره دار» دانشگاه تهران در محوطه‌ی این دانشگاه امروز یازدهمین روز از تحصن یکنفره‌ی سها مرتضایی، دانشجوی کارشناسی

بیشتر بخوانید
نقض حقوق بشر در ایران

شعر

چشمانم را بستند و دستم را درپشت گره زدند تا جانم را بر نیستی عدم بدانند اسلام را زنده نگه دارند و حکم را محکوم

بیشتر بخوانید
نقض حقوق بشر در ایران

آزادی

آری چنین است درین شهر آزادی میدانش را اسم گذاشتند تا مردم چرخ بزنند چرخ بزنند سرگیجه بگیرند تا نفهمند آزادی جز میدان یک شهر

بیشتر بخوانید
نقض حقوق بشر در ایران

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را منتشر کرد.

نقض مستمر و گسترده حقوق اقلیت‌ها، کارگران، مخالفان حجاب اجباری در ایران و سرکوب این گروه ها در گزارش جدید «جاوید رحمان» جاوید رحمان گزارشگر

بیشتر بخوانید