نقض حقوق بشر در ایران

نقض حقوق بشر در ایران

حقوق شهروندی نهاد دولتی آمریکا: ایران به دلیل نقض فاحش و سیستماتیک آزادی مذهبی همچنان مورد «نگرانی ویژه» است

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی روز چهارشنبه ۲۲ مرداد گزاره‌برگی را  منتشر کرد که در آن اسامی شماری از مقام‌های ارشد رژیم

بیشتر بخوانید
نقض حقوق بشر در ایران

تنها یک راه دارد

اعدام خانم فرخرو پارسا مادر روز تولد «حضرت فاطمه» و روز زن اسلامی حاوی پیامی مهم برای جریانات سیاسی و زنان مبارز و روشن‌فکر ایرانی

بیشتر بخوانید
نقض حقوق بشر در ایران

برای توقف اعدامها همصدا شوید – تا جایی که میتونید در همه محیطها منتشر و شرکت کنید، اگر همصدا نشویم شاید بعدی خود ما باشی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام در یک فراخوان اینترنتی برای توقف اعدام در ایران اعلام کرد: پس از شروع بحران کرونا و

بیشتر بخوانید