نقض حقوق بشر در ایران

نقض حقوق بشر در ایران

تنها یک راه دارد

اعدام خانم فرخرو پارسا مادر روز تولد «حضرت فاطمه» و روز زن اسلامی حاوی پیامی مهم برای جریانات سیاسی و زنان مبارز و روشن‌فکر ایرانی

بیشتر بخوانید
نقض حقوق بشر در ایران

برای توقف اعدامها همصدا شوید – تا جایی که میتونید در همه محیطها منتشر و شرکت کنید، اگر همصدا نشویم شاید بعدی خود ما باشی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام در یک فراخوان اینترنتی برای توقف اعدام در ایران اعلام کرد: پس از شروع بحران کرونا و

بیشتر بخوانید