Category: شعر

19
May
2021
Posted in شعر

روز بزرگداشت خیام به نام خدایی که در همین نزدیکی هاست

امروز 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری؛ ریاضی دان، حکیم، منجم، دانشمند و شاعر سده ششم هجری قمری است….

18
Dec
2019
Posted in شعر

به یاد دارم آن مردک بی مروت بد ذات رفاقتش بی مانند بود با دشمن ما ضحاک میگفتمان من همانم…

25
Nov
2019
Posted in شعر

ما جان باختگان بر گذر عمر خودیم که در جبر زمان و مکان گیر کرده ایم ماهمه روی دوپا راه…

13
Nov
2019
Posted in شعر

داستان کوتاه

سکسکه میکردم بند نمی آمد لیوان آبی خوردم باز یک دقیقه ای مکث کردم گفتم چه خوب شد بند آمد…

10
Nov
2019
Posted in شعر

سست آدمان

با فرعون سخن گفتم همی که ای مرده ای ای آدمی گفتا نمیرم و نمیریم ای جان تا که باشند…

06
Nov
2019
Posted in شعر

شعر

اگر که من عاشقت باشم اما 4 زن بگیرم عاشقمی؟ اگر که من  کنیزم را همبستر شوم عاشقمی؟ اگر که…

03
Nov
2019
Posted in شعر

شعر

ما آزادی را ندیدیم ما زندگی را نفهمیدیم ما میخواستیم برای خودمان کسی باشیم مثل تحقق رویای بچگیمان خلبان شویم…

27
Oct
2019
Posted in شعر

شعر و دلنوشته در موضوع روژاوا

چگونه باید بنویسم با این قلم کم رنگ از روژاوا (ڕۆژئاوا) در حالیکه دل خونین و پر درد است ٭٭٭٭…