زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی

افشاگری یکی ديگر از بازداشت‌شدگان آبان‌ ماه از اقدامات جمهوری اسلامی؛ شکنجه، اعترافات اجباری، و تلاش برای آدم‌ربایی در ترکیه

یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در ایران که اکنون ساکن ترکیه است، از ابعاد دیگری از موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری

بیشتر بخوانید
زندانیان سیاسی

کشتن زندگان، برای بقای دولت دینی مردگان :انقلاب گرسنگان، فصل فروریزی کاخ های آخوندی، اشرافیت و بالانشینی حاکمان

ارزش پول آخوندی بسان اصول اسلامی اش در چشم و دل بجان آمدگان بیکار، گرسنه و بیدادزده فروریخته، چونکه سبد ناچیز زندگی کارگران و هستی

بیشتر بخوانید