Category: داستان کوتاه

20
Apr
2020
Posted in داستان کوتاه

حال و روز ما به روایت عبید زاکانی!!

خواب دیدم قیامت شده است، هرقومی را داخل چاله‏‌ای عظیم انداخته و بر سر هر چاله نگهبانانی گرز به دست…

11
Nov
2019
Posted in داستان کوتاه

روایتی از زندانهای جمهوری اسلامی

مقرراتي در سطح بند وجود داشت كه زنداني مكلف به رعايت آن بود. تخطي از هر يك از آنها عواقبي…

10
Nov
2019
Posted in داستان کوتاه

ماهیگیر

ماهیگیر سه زندانی که در بند فرمانروای مستبدی در حبس بودند یک روز با همکاری هم موفق به فرار شدند…

09
Nov
2019
Posted in داستان کوتاه

لباس نو

لباس نو امروز صبح وقتی که از خواب بیدار شدم هنگام خروج از خانه لباس خودمو توی اینه دیدم حس…

09
Nov
2019
Posted in داستان کوتاه

زندانبان

زندانبان همه چیز در زندگی برایم عادی و جالب بود صبح ها با انرژی کامل از خواب بیدار میشدم و…

06
Nov
2019
Posted in داستان کوتاه

داستان کوتاه حسین

حسین امسال هم مانند سالهای دیگر ماه محرم شروع شده بود شب اول محرم بود که حاج اقا رو به…

06
Nov
2019
Posted in داستان کوتاه

کرم ابریشم

کرم ابریشم در بهاری زیبا کرم ابریشم مشغول خوردن برگ درخت بود ،که نگاهی به شاخه باال که برگ های…

02
Nov
2019
Posted in داستان کوتاه

یکی از خاطرات خلخالی

نقل شده از کتاب خاطرات خلخالی به قلم خودش: ” با همراه آقای احدی وزیر دادگستری به اوین رفتیم جهت…

30
Oct
2019
Posted in داستان کوتاه

داستان کوتاه

میخواستم نوازنده ای باشم برای بهتر شدن خودم چون میدانستم که خودم را بهتر کنم دنیاهم بهتر میشود از دختری…