خرافه زدایی

خرافه زدایی

سوره آل عمران

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت از لایوهای روشنگرایانه پارسا ایرانی

بیشتر بخوانید
خرافه زدایی

تناسخ و خرافات مدرن

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت از لایوهای روشنگرایانه پارسا ایرانی

بیشتر بخوانید
خرافه زدایی

ارسلان رضایی مدیر کانال تلگرامی خرافاتکده در ترکیه به دست سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ترور شد!

ارسلان رضایی مدیر کانال تلگرامی خرافاتکده با ضربات چاقو در ترکیه ترور شد! کانال تلگرامی “سپاه سایبری پاسداران” وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسدارن انقلاب

بیشتر بخوانید