خرافه زدایی

خرافه زدایی

جنگهای پیامبر اسلام

غَزوه، به نبردها و سرقت هایی که پیامبر اسلام، خود در آن‌ها حضور داشته‌است وفرماندهی نبرد راعهده داربود، گفته می‌شود غزوه و غارت کاروانها پس

بیشتر بخوانید
خرافه زدایی

الله خروس است

شیخ کلینی در کتاب خویش چنین می آورد الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن محمد بن الفضيل،عن أبي جعفر (عليه السلام)

بیشتر بخوانید