خرافه زدایی

خرافه زدایی

معمای غلط

این مغلطه همچنین با فرنامهای، «یا این یا آن»، «سفید و سیاه دیدن» ، Bifurcation ، False Dilemma و Bogus Dilemma شناخته میشود. شرح مغلطه

بیشتر بخوانید
خرافه زدایی

خردگرایی چیست؟

ساده ترین تعریف خردگرایی (Rationalism) پذیرش اصالت خرد برای کسب شناخت (معرفت) است. خردگرایی معمولا در مقابل دین خویی یعنی پذیرش ایمان ، وحی و

بیشتر بخوانید
خرافه زدایی

درباره‌ی ضرورت نقد دین

فرهنگ ما فرهنگی به غایت دینی است. بنابراین هیچ نقد فرهنگی‌ای نمی‌تواند بدون «نقد دین» در ایران جدی باشد. هدف «نقد دین»، افسون‌زدایی از جهان،

بیشتر بخوانید
خرافه زدایی

زن ستیزی در قرآن

پیشگفتار: دنیای اطرافمان دنیای عجیبی است؛ یک دنیایی که می توان آن را وحشتناک خواند و نمایش هایش را یک تراژدی. همه موجودات در حال

بیشتر بخوانید