تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

حمله مزدوران علی خامنه‌ای به کارگران آذرآب ارک و حضور اعتراضی خانواده‌های کارگران بازداشتی

۲۹ مهر ۹۸- حمله مزدوران علی خامنه‌ای به کارگران آذرآب ارک و حضور اعتراضی خانواده‌های کارگران بازداشتی امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸، از ساعت ۱۲،

بیشتر بخوانید