تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

راهپیمایی در خیابان فاطمی تهران با شعار عزاعزاست امروز – مالباختگان مؤسسات مالی

تظاهرات و راهپیمایی در خیابان فاطمی تهران امروز دوشنبه ۱۹خرداد ۹۹، سپرده‌گذاران کاسپین به همراه سپرده‌گذاران سایر مؤسسات مالی اعتباری در مقابل دادسرای جرایم پولی

بیشتر بخوانید
تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

محمد خاتمی سران نظام را به شورش گرسنگان برای سرنگونی در دوران پسا کرونا هشدار داد

محمد خاتمی به شورش گرسنگان برای سرنگونی جمهوری اسلامی  در دوران پسا کرونا هشدار داد محمد خاتمی سوپاپ اطمینان و رئیس جمهورسابق نظام سران جمهوری

بیشتر بخوانید
تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

ما همه اشراریم

ما همه اشراریم شریم به ظلمت شب ،اشراریم به خودکامگی ضحاک،شروریم علیه شراره آتش ستم و استبداد ،آری در چرخ وارون گردی که خیر (خامنه

بیشتر بخوانید
تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

خبر فوری

‏خبر مهم یک منبع در وزارت کشور: “تا امروز دوشنبه، ساعت ۱ ظهر به وقت ایران، با جمع‌بندی آمار ارسالی فرمانداری‌های سراسر کشور به وزارت

بیشتر بخوانید
تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

خودرو=سلاح

انقلاب راه بندان بیشک یکی از راه های دستگیری و سرکوب مردم به وسیله خودروهای ضد شورش است در اعتصابات و قیام اخیر نسبت به

بیشتر بخوانید