Category: اطلس زندانهای ایران

01
May
2020
Posted in اطلس زندانهای ایران

دانشجوی ستاره دار و فعال صنفی دانشجویی جهت اجراي حكم به زندان احضار شد

سها مرتضايي، فعال صنفی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران كه در دي ماه ۱۳۹۶ بازداشت و با اتهام «…

07
Apr
2020
Posted in اطلس زندانهای ایران

پژوهشی درباره بازداشتگاه‌های سپاه در تهران

برای بسیاری از ایرانی‌ها نام سپاه تداعی‌گر سرکوب و زندان و شکنجه است. مشارکت سپاه در سرکوب، قدمتی به درازای…

30
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: نیلوفر بیانی

  رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی…

29
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: امرالله صالحی

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتار…

29
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران

   چنانچه از خانواده؛ دوستان و یا آشنایان شما شخصی در بیدادگاه های رژیم به سر می برد میتوانید با…

28
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: مجید اسدی

  رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی…

28
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: سامان زندیان

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتار…

26
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: احد حسن‌پور

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتار…

26
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

(اطلس زندانهای ایران: امیر ستاری روف (رئوف

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتار…

17
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: ندا ناجی

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتار…

15
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: مرتضی پرهیزگار

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتارهستند…

15
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: محمود بهشتی لنگرودی

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتارهستند…

13
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: محمد ریاضت

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتارهستند…

12
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانیان ایران: گندم بهمانی

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتارهستند…

11
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: علی‌اصغر هنرمند

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتارهستند…

10
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: احمدرضا هاشم پور

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتارهستند…

09
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: عبدالله علی رضا نژاد

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتارهستند…

09
Nov
2019
Posted in اطلس زندانهای ایران

اطلس زندانهای ایران: زهرا محمدی

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده زندانیانی که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی گرفتارهستند…