بی بی،بی بی سی جان! مارا رها بکن بادرد و رنج خویش . ای گرگ مهربان در پوستین میش فریاد وبغضمان از خون و خستگیست . ما را چه به صدای دولت مطبوع انگلیس…!

 

بی‌بی‌سی تو رسانه‌ای خبیثی

تاریخا با ملا‌ها مغناطیسی

وقتی دیکتاتور میخوره به پیسی

تو فتوای سرکوب رو مینویسی