اسامی زندانیان سیاسی عقیدتی بند ۸ زندان اوین در اذر ماه سال ۹۸

? اسامی زندانیان سیاسی عقیدتی بند ۸ زندان اوین در اذر ماه سال ۹۸

زندانیان مذکور به عناوین مختلف و اتهامات واهی و کذب توسط ضابطین مزدور و قضات معلوم الحال و فاسد در دستگاه بی هویت قوه قضاییه با انواع شکنجه های روحی و روانی،تبعیض،نابرابری و با شگردهای خصمانه و کینه توزانه و به علت نوع مذهب و عقیده همچنان در زندان به سر میبرند.

اسامی؛

۱-سهیل عربی (روزنامه نگار انارکوسندیکالیسم)
۲-ناصر فهیمی (پزشک کرد زبان اهل تسنن)
۳-اسماعیل گرگیج (بلوچ اهل تسنن)
۴-جمشید پیروتی (کرد زبان اهل تسنن)
۵-پیمان امین الاسلام زاده (کرد زبان اهل تسنن)
۶-امیر موسی ای (کرد زبان اهل تسنن)
۷-نوروز سکان (کرد زبان اهل تسنن)
۸-ولی حاجی پور (کرد زبان اهل تسنن)
۹-محمد دمیر باطوهان (اهل تسنن)
۱۰-زمان یالکین (اهل تسنن)
۱۱-ارتور فرامرزیان (اهل تسنن)
۱۲-ناصر نورد گل تپه (مسیحی)
۱۳-صاحب فدایی (مسیحی)
۱۴-مجید سوزنچی (مسیحی)
۱۵-محمد رضا امیدی (مسیحی)
۱۶-یوسف ندرخوانی (مسیحی)
۱۷-ماشاالله پسر کهن (یهودی)