?ساده‌زیستی به روش سیدعلی خامنه‌ای

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق را در یک سالن نامتعارف برگزار کرد. سالنی که برای چنین دیدارهایی حتی در دوران کُرونا نیز نامناسب است. مقلدان و آتش‌به‌اختیاران وی این کار او را به عنوان «ساده‌زیستی» جا می‌زنند. اما دورویی و دوزیست بودن رهبر جمهوری اسلامی همیشه موضوع بحث‌ حتی در میان سران خود نظام بوده است. از پیپ کشیدن‌اش گرفته تا صبحانه خاویارش که اکبر هاشمی رفسنجانی در یکی از خاطراتش به آن اشاره کرده!
از سوی دیگر، این ساده‌زیستی حتی اگر حقیقت هم می‌داشت چه سودی به حال مردم دارد؟!
چه دردی از آنها را دوا می‌کنند هنگامی که «رهبر ساده‌زیست» بر میلیاردها دلار ثروت چنبره زده است؟!

(کارتون: بهنام محمدی)