⁧حسن تميمى

شهيد ⁧حسن تميمى⁩ فرزند كاظم از اهالى شهر خرمشهر (محمره) منطقه طويجات كه در ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ توسط گلوله‌هاى ناجوانمردان و مزدوران خامنه‌اى در راه آزادى كشته شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن