‏خانواده «رابرت لوینسون» در دادگاه برنده غرامت ۱,۴۵ میلیارد دلار علیه رژیم ایران شدند.

‏خانواده «رابرت لوینسون» مأمور گمشده FBI، که به مدت ۱۳ سال در ‎ایران به گروگان گرفته شده، در دادگاه برنده غرامت ۱,۴۵ میلیارد دلار علیه رژیم ایران شدند. این پول از داراییهای ملت ایران در آمریکا برداشته میشود