‏بی‌بی‌سی باید پاسخگو باشد چرا یک ارزشی را به‌عنوان پزشک برای توجیه ممنوعیت واکسن و کشتار مردم دعوت کرده‌است؟/ویدیو