‏اگر میپندارید، فقط “فرناز قاضی‌زاده” با این پیشینه سیاه در بی‌بی‌سی فارسی تصدق “امام خوبی‌ها” رفته، سخت در اشتباهید

به سلامتی و دل خوش «سیاوش اردلان» فهمید که دست روی دست بسیار است و بیخ گوشش «فرناز قاضی زاده» هایی هستند که زمانی که او کودکی بیش نبود و در پایگاه بسیج محلشان شیرینی و شربت پخش میکرد فرنازها «می مالیدند» پیش از انکه او مالیده باشد!