۷ آبان روز بزرگداشت‌ ڪوروش ‌بـزرگ

۷ آبان روز بزرگداشت‌ ڪوروش ‌بـزرگ

کوروش ۵۳۹ سال پیش از میلاد امپراطوری بابل را با تهام ضدیت با حقوق بشر و گروگان گرفتن اتباع ملتها ساقط و اقوام اسیر از جمله یهود را آزاد کرد و به سرزمین خودشان فرستاد با سقوط بابل آخرین پروژه کوروش به پایان رسید و ایران تنها ابرقدرت جهان شد که آن زمان به ابرقدرت ‌جهان آفتاب‌تابان می‌گفتند.

آن بزرگمرد فرزند مام میهن سال ۵۳۰ پیش از میلاد در جنگ با سکاها که اقوام مهاجم و پست و ددی بودند جان خود ر افدای وطن کرد و در پاسارگاد که آن زمان پاتراگاد نامیده می‌شد به خاک سپرده شد و نامش جاوید ماند.

پروفسور فردریک‌ فروبل آلمانی در کتاب خود به نام تاریخ عمومی آموزش و پرورش در جهان نوشته ایرانیان در قرن ششم پیش از میلاد دارای کودکستانها و دبستانهایی بودند در این مدارس دروس راستگویی و راست کرداری و راست اندیشیدن را به علاوه جنگ آوری به نوجوانان و فرزندان وطن می‌آموختند و از کارهای بد به دورشان می‌کردند و خداشناسی به آنان آموخته می‌شد.

ایرانیان بت پرست و انسان پرست نبودند فروپل نوشته کوروش بزرگ پیش از ساختن تالار پذیرایی پاسارگاد اول دستور داد به تعداد کافی مدرسه بسازند به همین خاطر بود که ملتی آگاه بار آورد و معلم اخلاق و مدافع حقوق بشر بود و نامش جاودانی و جهانی شد چرا که با نیروهای مسلح دانش آموخته به جنگ می‌رفت که هم سرباز و مدافع آگاه وطن بودند و هم فرد فرد آنان مدافع حقوق بشر

حالا روی سخنم با آن کسانی است که گفتند ایرانیان تمدن نداشتند وحشی بودند و تازیان بر ایشان تمدن آوردند اتفاقا شغل مهمی درسته کلان دارد و یا حسن نصرالله حقوق بگیر گفت ایرانیان تمدن پارسی ندارند و رهبران ایران همه عربند مشتی طلاب را در قم جمع کردند و پلاکارد حمل کردند و تظاهرات نمودند که ما تمدن ایرانی نمی‌خواهیم در حالی‌که به زبان ایرانی از ایرانیت خود گریزان بودند با تاسف حال نصرالله معلوم و ایرادی به او نمی‌شود گرفت اما آنهایی که در ایران تمدن کهن اجداد خود و ما را دروغ پنداشته و آن را طرد و رد می‌کنند دو حالت دارد یا نا آگاهند یا مغرضند.

۷ آبان بر هموطنان شادباش و گرامی باد مراسم‌تان را با آرامش اجرا و جانب احترام به اقوام و مذاهب و عقاید را محترم بشمارید همانطور که کوروش محترم می‌شمرد.