یک پیشنهاد طنز: شیعیان را به برگزاری هر چه مفصل تر مراسم عزاداری محرم تشویق کنید.

این فرصت در تاریخ کمتر پیش می آید و باید نهایت استفاده را از آن کرد.

تنها کاری که ما باید بکنیم این است که از این جماعت به مدت 2 تا 3 هفته کامل دوری کنیم.

آنها را همچنین به شرکت در این مراسم بدون ماسک تشویق کنید. باید آنها را متقاعد کرد که عزاداری با ماسک توهین به امامان شیعه است و نشان از نداشتن ایمان به این بزرگواران است.

این بزرگترین خدمت به بشریت است.

پس ای شیعیان علی پیش به سوی هر چه با شکوه تر برگزار کردن محرم عاشورا و اربعین.

با برگزاری این عزاداری بدون ماسک ه سنی ها ثابت کنید که شیعه مذهب بر حق است.

بوسیدن و در آغوش کشیدن برادران و خواهران شیعه را فراموش نکنید.