یک سیلی بزرگ در بناگوش خامنه ای: امارات و اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار می کنند !

برای اولین بار و با کمک ترامپ, امارات بشرط عقب نشینی اسرائیل از کرانه باختری با این کشور روابط دیپلماتیک امضا کرده است و بزودی سفارتخانه های دو کشور ایجاد شده و همه اعراب به دامن اسرائیل رفته و خامنه ای میماند و حوضش!!