یک روز پس از خیط شدن خامنه ای ،آذری جهرمی سطل آب سرد را روی سدعلی خالی کرد !

همزمان با مرجوع شدن نامه خامنه ای به پوتین ،رسانه ها و کاربران اصولگرا و بسیجی سعی کردند این اهانت پوتین را در حد ،بد شانسی و شیطنت برضد قالیباف پایین بیاورند اما قالیباف که قرار بوده برود رییس مجلس روسیه را ببیند و اصلا قرار نبوده برود اما م خامنه ای گفته که به این بهانه برود روسیه .
اما پس از دو روز چک و چانه آخر سر یک نامه تک برگی را داده به یک مقام تشریفاتی مغول نژاد و دست از پا درازتر برگشته همزمان آذری جهرمی که یک وزیر چلغوز در کابینه روحانی است و اخیرا هم او را بردند بازجویی ظاهرا غیظی شده و گفته یک کرمی بریزم و نه گذاشته و نه برداشته و گفته امید به کاخ سفید و کاخ کرملین هر دو بیهوده هست .

و کیست که ندادند خامنه ای چه دلی صابون زده بود که به به بایدن بیاید و دوباره برجام بازی و ظریف را میفرستیم مصدق بازی و اما بایدن هم او را تحویل نگرفت و پوتین هم او را سنگ روی یخ کرد در همین حال خامنه ای دوباره یک توئیت روسی فرستاده که بله عصر آمریکا تمام شده ،انگار حالا مثلا عصر روسیه شروع شده
بلافاصله هم تازه یادشان افتاده که بله روس‌ها در بنگاه خبری شان راشا تودی از نام خلیج ع ر ب ی استفاده میکنند و سخنگوی وزارت خارجه از آن خرده گرفته از طرف دیگر خامنه ای از وزیر دفاع سابق وحید دستجردی خواسته بگوید که ما در جنگ قفقاز در کنار آذربایجان جنگیدیم .که مردک اردوغان بیاید شعر آزار آراز بخواند در باکو

در همین حال پوتین به این هم اکتفا نکرده برای خوار و خفیف کردن خامنه ای ،گوشی را برداشته و به نتانیاهو زنگ زده واقعا باید زمین دهن باز کند سدعلی را درخود فرو ببرد که چگونه شریکی چنین دغل باز برای خود انتخاب کرده و کشور را به فلاکت انداخته

واقعا خامنه ای مانند قماربازی شده که تمام حیثیت اش را داده هم خزر را داده هم قفقاز را هم بمب اتم را هم مردم را برای بنزین کشته واقعا امامت همچین تحفه ای هم باید باعث سرافکندکی بسیجی ها باشد کسی که در دستگاه قضاوت اش قاتلی چون نجفی تبرئه میشود و رانت خواران را مستضعف میداند و مردمی که هر روز در بورس و فروش اموال دولتی سر کیسه می‌شوند و عوامل القاعده و طالبان در ایران پروار می‌شوند