یکی دیگر از وابستگان رژیم جمهوری اسلامی از فرودگاه دیترویت آمریکا اخراج شد

یکی دیگر از وابستگان رژیم جمهوری اسلامی از فرودگاه دیترویت آمریکا اخراج شد.

ماموران اداره مرزبانی و گمرک فرودگاه دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا علیرضا یزدانی اسفیدواجانی، دانشجوی دوره دکترای دانشگاه ایالتی میشیگان که روز یکشنبه وارد این فرودگاه شده بود را عصر دوشنبه، ۲۷ ژانویه، با پروازی به فرانکفورت فرستادند تا از آنجا به ایران بازگردانده شود.

اداره مرزبانی و گمرک فرودگاه دیترویت علت اخراج آقای یزدانی را غیرقابل پذیرش بودن درخواست ورود او به خاک آمریکا عنوان کرده‌اند.