یعقوب لیث صفاری

هنگامی که یعقوب‌ لیث در جنگ با “طوق بن مغلس”، او و سپاهش را با زر و زیور و تجملات فراوان دید، چکمه خود را که در آن قدری نان خشک گذاشته بود بیرون آورد و گفت: “دو ماه بیشتر است که چکمه از پا بیرون نیاورده و با نان خشک که در چکمه گذاشته‌ام، گذران میکنم”
یعقوب لیث صفاری نخستین کسی بود که زبان پارسی را ۲۰۰ سال پس از تازش اعراب به ایران، به عنوان زبان رسمی ایران اعلام کرد و اینگونه بود که نام یعقوب در تاریخ جاودانه ماند.

 

روایتی از زندگی یعقوب لیث صفاری: انصاف برتر از همه چیز