یاسین (مجتبی) رمضان نژاد

 یاسین (مجتبی) رمضان نژاد اهل کیاشهر گیلان و ساکن تهران بود.

یاسین در تهران در طبقه دوم پشت پنجره نشسته بود که با شلیک گلوله تک تیراندازان به سرش به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن