یاسمن آریانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زندان اوین منتقل شد.

یاسمن آریانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زندان اوین منتقل شد.

یاسمن آریانی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، شب گذشته از بند زنان این زندان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی که پیشتر از بابت اتهامات مختلف به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از تاریخ ۲۲ مردادماه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.

ساعات پایانی شب شنبه ۱۳ مهرماه ۹۸، یاسمن آریانی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف این زندان منتقل شد.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم آریانی، روز جاری در مراجعه پدر یاسمن آریانی به زندان اوین جهت ملاقات، به وی گفته شده که یاسمن شب گذشته به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده است. این در حالی است که در مردادماه سال جاری حکم دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت وی صادر و مراحل بازجویی او به اتمام رسیده بود.