یازدهمین روز تحصن یکنفره سها مرتضایی دانشجوی «ستاره دار» دانشگاه تهران در محوطه‌ی این دانشگاه

یازدهمین روز تحصن یکنفره سها مرتضایی دانشجوی «ستاره دار» دانشگاه تهران در محوطه‌ی این دانشگاه

امروز یازدهمین روز از تحصن یکنفره‌ی سها مرتضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دبیر اسبق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران است که اخیرا با داشتن رتبه ۱۰ دکتری به دلیل فعالیت صنفی-دانشجویی ستاره‌دار و با نامه‌ی وزارت اطلاعات، محروم از تحصیل شده است.

سها یازده روز است که برای احقاق حقوق خود ایستاده است. جا داشت استادان مقطع دکترا کلاس درسشان را در محل تحصن سها برگزار کنند.

جا داشت دانشجویان و فعالان مدنی به این دانشجوی ستاره‌دار بپیوندند، جا داشت محل تحصن سها، به محل سخنرانی فعالان مدنی تبدیل شود، جا داشت هر روز برایش گل و هدیه برده شود… دانشگاه اگر دانشگاه بود و دانشجو اگر دانش‌جو….”

جامعه‌ی مدنی به خصوص جامعه‌ی دانشگاهی چگونه می‌تواند از سها مرتضایی و سایر دانشجویانی که حقوق‌شان پایمال شده، دفاع کند؟