یادتون هست طالبان سفارت نروژ را غارت کرد!حالا فرش قرمز انداخته واسشون